Kurser

Andlig utveckling, för dig som vill utveckla ditt mediumskap

Posted on December 21st, 2011 in

Andlig utveckling, för dig som vill utveckla ditt mediumskap

Att utvecklas andligt går hand i hand med personlig utveckling.

Att komma närmre sig själv är att komma i kontakt med sin egen ande och språket mellan dig och din ande är känslans språk, intuitionen.Det är intuitionen som är verktyget för utvecklandet av mediumskapet – du får möjligheten att via din ande kommunicera med andra andar.Du får lära dig att medvetet arbeta i den psykiska energin och den andliga. Hur ditt unika intuitiva språk fungerar och hur du medvetet kan bli en länk mellan själar.Energimedvetenheten du utvecklar under den här terminen är något du tar med dig ut i arbets och vardagslivet.Att utveckla mediumskapet vidgar perspektiv och gör oss alla till bättre medmänniskor.Kursen kräver inga förkunskaper bara din entusiasm och ditt fokus. Ta med dig hjärtat så löser sig resten.Jag som håller kursen heter Maria Cruz och arbetar som andlig lärare, medium och personlig inspiratör.
12 kurstillfällen varav 10 schemalagda under vårterminen 2012.
(I Kungsbacka varannan onsdag och i Varberg tisdagar och torsdagar, jämna veckor.)
Två tillfällen är avsedda till att låta dig få pröva på något nytt ihop med en gästande lärare, dessa tillfällen bokas upp under terminens gång.
Tid: 18.30-21.00
Plats: Yogaroom i Kungsbacka
och Guldkorn i Varberg.Kostnad: 2200 kr.
För anmälan klicka här.
Se även mina andra kurser i Förändra ditt liv
 och Sommarskolan 2012- en oförglömlig upplevelse.